סלגניק יבגני עצמה & חברים

קבוצת חיים יונט - קבוצת סוכני פרימיום

מנוהלת ע"י: סלגניק יבגני

אנו עוסקים בביטוח כללי וביטוח חיים- ברמה גבוהה ותוך דגש מוקפד על צרכי הלקוח!

השקעות ופיננסים

מוצרי חיסכון

חוות דעת מקצועית​

ניהול סיכונים

ביטוח פנסיוני ופנסיה

חוות דעת מקצועית ללקוחות